Doç. Dr. Halil Burak Sakal

Kapadokya Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Kapadokya Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Fakültenin Dekan Yardımcılığı görevini 2018 yılından beri yürütmektedir. Lisans eğitimini İşletme, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamıştır. Avrasya bölgesini ilgilendiren tarihi ve güncel meseleler üzerine çalışmalar yapmaktadır. Özellikle Merkezi Asya ve Kafkasya bölgelerinin enerji kaynakları, ekonomisi ve çevre sorunları üzerine yayınları ve araştırmacı olarak katıldığı uluslararası projeler bulunmaktadır.