Siyasa Belgeleri

COVID-19, pandemi kısıtlamaları neticesinde tasarlanan yeni bir yasam biçiminin normal, hatta birçokları için yararlı hale geldiği ölçüde yetkililere, özellikle Batı’da küresel olarak yayılan ve
kamusal yasamı şekillendiren korkunun siyasallaştırılması noktasında bir fırsat sağlamıştır. Bununla birlikte korku siyasetinin yükselişi ile paralel bir şekilde 20. yüzyılın başlıca ideolojilerine ve sorunlarına olan inanç sona ermiş ve siyasi hareketler geleceğe dair olumlu bir görüş oluşturamamıştır.

Arap Tarihinin Sömürgeci Etkilerden Arındırılması
Arap Tarihinin Sömürgeci Etkilerden Arındırılması

Orta Doğu’nun sömürgeci etkilerden arındırılması hem batıda hem de doğuda yakın dönem tarih araştırmalarının en çok tartışılan konularından biri olmuştur. Rice Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ussama ...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

21. Yüzyılda İmparatorluk ve Dekolonizasyon
21. Yüzyılda İmparatorluk ve Dekolonizasyon

Sömürgeciliği, bir metropol ve bir koloni arasındaki yabancı yönetimin ikili bir ilişkisi olarak temsil eden standart dekolonizasyon anlatısının aksine, sömürgecilik, eşit olmayan bir entegrasyon ve ı...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Bağımsızlık: Orta Doğu’da Sömürgeciliğin bir Aldatmacası
Bağımsızlık: Orta Doğu’da Sömürgeciliğin bir Aldatmacası

Akademik tartışmalarda, 1776 Amerikan Devrimi ile başlayan beyaz üstünlükçü sömürgeci yerleşimlerde “devletin bağımsızlığı” kavramının kökeni göz ardı edilir. Beyaz Avrupalı yerleşimci sömürgelerde, b...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Kalıcılık Gösteren Salgınlar Döneminde Korku Siyaseti
Kalıcılık Gösteren Salgınlar Döneminde Korku Siyaseti

COVID-19, pandemi kısıtlamaları neticesinde tasarlanan yeni bir yasam biçiminin normal, hatta birçokları için yararlı hale geldiği ölçüde yetkililere, özellikle Batı’da küresel olarak yayılan ve kamu...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Klasik İslam Felsefesinde Özgür İrade ve Determinizm: Farabi, İbni Sina ve İbni Rüşd
Klasik İslam Felsefesinde Özgür İrade ve Determinizm: Farabi, İbni Sina ve İbni Rüşd

İnsan özgürlüğü fikri ve bu özgürlüğün önündeki olası engeller etrafında dönen özgür irade ve determinizm arasındaki ilişki tartışması, yüzyıllardır filozofların gündeminde olmuştur. Bu tartışma, İsla...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.