Proje Hakkında

İnsanlık ve Gezegen İçin Ortak Ufuk Tasavvuru (A Common Horizon for Humanity and The Planet)

Dünya son derece sorunlu bir dönemden geçmektedir ve tüm insanlık derin bir kriz içinde görünmektedir. İnsanlık küresel düzeyde olduğu kadar tek tek ülkeler düzeyinde de ciddi ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve siyasi, krizler yaşamaktadır. Karşı karşıya kalınan meydan okumalar finansal çöküşlerden iklim değişikliğine, uluslararası terörizmden bölgesel çatışmalara, mülteci sorunundan yabancı düşmanlığına kadar çok çeşitli alanlarda ortaya çıkmaktadır.

Değişimlerin en hızlı yaşandığı, paradigmaların hızla geçerliliğini yitirdiği bir zamanı yaşamaktayız. Bu değişime uyum gösteremeyen, mevcut krizleri iyi yönetemeyen milletlerin sefalet içinde kalacağını söylemek çok iddialı bir önerme değil. Böyle bir dönemde, değişimleri ve krizleri yönetme ile gelecek planlarını yapma sorumluluğunu sadece karar vericilere yüklemek hem karar vericilere hem de milletimize haksızlıktır. Bilgi sahibi her bir bireyin gönüllü olarak sorumluluk alması, mevcut krizler üstüne kafa yorması kaçınılmaz bir mecburiyettir.

Ülkemiz, içinde bulunduğumuz bu sorunlu dönemin hem nesnesi hem de öznesi durumundadır. Türkiye bir yandan dönemin zorluklarını bütün şiddetiyle yaşarken diğer yandan da coğrafyası, tarihi ve kültürü dolayısıyla bu gidişatı değiştirme kapasitesini içinde barındırmaktadır.

Kapasitenin kuvveden fiile dönmesine katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen uzmanlarının katılımı ile gücünü insan onurundan alan, Türkiye’nin ve insanlığın geleceğini bütüncül bir sinerji ile inşa etmeyi amaçlayan bir düşünce çevresi oluşturulması hedeflenmektedir. Düşünce Çevresi bir bilim/politika arayüzü (science – politics interface) şeklinde yapılandırılacak; politika yapıcılara karmaşık kararlar alırken kullanabilecekleri bilgileri, analizleri ve politika alternatifleri ile stratejik, taktik ve operasyonel eylem setlerini sunabilmeyi hedefleyecektir.

KÜN Düşünce Çevresi, bir yandan Türkiye’nin ekonomik kalkınmasının, sosyal adaleti sağlamasının ve gelecek nesiller için çevre ve doğal kaynakların korumasının yollarını değerlendirirken bir yandan da temel hak ve özgürlüklerin sağlanması, kurumların katılımcı mekanizmalarının çalıştırılması, hukuk düzeninin iyi işlemesi, özgürlüklerin korunması, insanların kendilerini rahatça ifade etmesi ve karar alma süreçlerine katılabilmesine katkı sağlayacaktır. Çevre, dünyanın çok farklı kültür ve coğrafyalarından, insan onurunu önceleyen düşünürlerle birlikte çalışacak, dünyanın entelektüel gücünü bir araya getirerek, sorunları birlikte değerlendirecek ve alternatif çözüm önerileri sunacaktır.

KÜN Düşünce Çevresi, Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Merkezi bünyesinde yürütülmektedir.

Seminerler

Türkiye’nin önde gelen bilim adamları, politikacıları ve düşünürleri ile düzenlenecek seminerlerde, başta ülkemiz olmak üzere bölgesel ve sorunların ele alınması ve çözüm önerileri getirilmesi hedeflenmektedir. Seminerlerde 21.yy’ın insanlık ve gezegen için nasıl bir ortak hedefi olması gerektiği ve bu resimde Türkiye’nin yeri teması ön planda olacaktır. Kapadokya Üniversitesinin organizasyonu ile çevrimiçi düzenlenecek ve eş zamanlı olarak da Youtube üzerinden yayınlanacak olan seminerler Kapadokya Üniversitesi Youtube kanalında açık erişime sunulacaktır.

Seminerlerin ardından konuşmacılar tarafından hazırlanacak siyasa raporları Türkiye’nin önde gelen üniversitelerine, akademisyenlerine, düşünce kuruluşlarına ve ilgili karar mekanizmalarına iletilecektir.

Proje Ekibi

SSAM

Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, 21 Kasım 2018 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş amacı Kapadokya Üniversitesinin başta Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olmak üzere diğer tüm bölümlerin toplumsal konularda yapacağı çalışmalara, araştırmalara, uygulamalara katkıda bulunmaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

www indian xnxx sex com एक्स एक्स एक्स सेक्सी बीएफ वीडियो bangla telugu i bomma com हिंदी कदम एम और सौतेला बेटा xxx फिल्म Wife Do not know that her husband is having sex with her best friend flaming asian action on cam along nana ninomiya विशेष पिज्जा डिलीवरी भाड़ में जाओ सेवा के साथ एक आबनूस लड़की लड़का लड़की कैसे सेक्स करते हैं amateur redhead street whore loves outdoor cock sucking