SSAM

Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 21 Kasım 2018 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş amacı Kapadokya Üniversitesinin başta Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü ile Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi bölümü olmak üzere diğer tüm bölümlerin toplumsal konularda yapacağı çalışmalara, araştırmalara, uygulamalara katkıda bulunmaktır.

Merkez, ülkenin dış politika, güvenlik, ekonomi, dış ticaret, sanayi, tarım gibi alanlarda stratejik önceliklerinin belirlenmesine katkıda bulunarak bu önceliklere yönelik uzun vadeli politika önerileri sunan araştırmalar yürütür. Merkezin bir diğer amacı ise Kapadokya bölgesinin temel sosyal, ekonomik, demografik, kültürel, eğitimsel ve toplumsal cinsiyete dair sorunlarının tespiti ile bu sorunların giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek ve alan araştırması çalışmaları yapmaktır.

Merkez, burada sayılan konularda akademik toplantılar düzenler ve sonuçlarını süreli yayınlar ve kitaplar başta olmak üzere çeşitli platformlarda kamuoyu ile paylaşır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.