28 Şubat 2022 | 19.00

Küresel Değişim, Bilim ve Toplum

28 Şubat Pazartesi günü saat 19:00’da Kapadokya Üniversitesi Youtube kanalından canlı yayımlanacak “İnsanlık ve Gezegen İçin Ortak Ufuk Tasavvuru” seminer serisinin yedinci programına, iklimbilim, paleoiklim, ekoloji ve uygulamalı enformatik alanlarında yaptığı çalışmaları ile tanınan Prof. Nüzhet Dalfes konuk olacak.

Halen, bölgesel iklim değişikliği, ekosistem modelleme, ekolojide bilişim alanlarında çalışmalar yapan Prof. Dalfes’in “Küresel Değişim, Bilim ve Toplum” başlığı altındaki programının moderatörlüğünü Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Akıllı yapacaktır.

Siyasa Belgesi

Küresel Değişim, Bilim ve Toplum
Küresel Değişim, Bilim ve Toplum

NASA’nın son teknolojik harikası, James Webb Uzay Teleskopu bize evrenin derin geçmişinden ayrıntılı ve her bakımdan nefes kesici görüntüler gönderiyor. Bunlar evrenin yapısı konusunda daha fazla soru...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Prof. Nüzhet Dalfes

İklimbilim, paleoiklim, ekoloji ve uygulamalı enformatik alanlarında çalışan Prof. Dr. Nüzhet Dalfes, lisans eğitimini 1975 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Fizik dalında, yüksek lisansını 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde ve doktorasını 1984 yılında Rice Üniversitesi’nde Uzay Fiziği ve Astronomi Bölümü’nde tamamlamıştır. İzleyen yıllarda Fransa’da Dinamik Meteoroloji Laboratuarı’nda ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde araştırıcı olarak çalışmıştır. 1990-1992 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde doçent olarak bulunmuş ve iklimbilimin yanı sıra ekoloji alanında dersler vermiştir. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne geçmiş ve yeni kurulan moleküler biyoloji ve genetik programında ekoloji ile ilgi dersleri tasarlamış ve vermiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde uzun yıllar bilişim ve yer bilimleriyle ilgi birimlerde yöneticilik yapmıştır. Halen, bölgesel iklim değişikliği, ekosistem modelleme, ekolojide bilişim alanlarında çalışmalar yapmaktadır. 2012 yılında beri Türkiye’de ‘vatandaş bilimine’ dayalı bir fenoloji gözlem ağını (TR Feno) ve ‘feno kamera’lardan oluşacak bir gözlem sistemini kurmaya çalışmaktadır.

Dr. Sinan Akıllı

Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi

Sinan Akıllı Kapadokya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmakta ve Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü müdürlüğü görevini yürütmektedir. Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities adlı süreli yayının ortak baş editörlüğünü de yapmaktadır. Lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 1999 yılında tamamlayan Akıllı, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da İngiliz Kültür Araştırmaları alanında aynı üniversitede 2001 ve 2005 yıllarında tamamlamıştır. Güncel araştırma ve yayınları on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıl İngiliz romanı incelemelerini yeni gelişmekte olan eleştirel hayvan çalışmaları alanı ile birleştirmektedir.