Siyasa Belgeleri

Felsefe ve tarih, geçmişte kullandığımızdan farklı bir şekilde bir araya gelmektedir. Bu sadece eleştirel teori, sadece eleştiri, sadece teorik anlayışla değil, geleneksel anlamıyla felsefe yapmanın yeni bir yolu olarak bizi geleceğe götürebilecek bir tür felsefi yeniden yönelim sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Arap Baharı ya da Hong Kong’taki gösteriler gibi yakın dönemde
yaşanan bir çok olay felsefenin seküler düşünceye dayalı bir yöntemle yapılması ihtiyacını vurgulamaktadır. Bu yöntem, inançların mümkün olan en fazla şekilde dahil olmasına imkan sağlamak için ortak problemlerimize seküler bir anlayış konusunu dayatmaktadır.

Arap Tarihinin Sömürgeci Etkilerden Arındırılması
Arap Tarihinin Sömürgeci Etkilerden Arındırılması

Orta Doğu’nun sömürgeci etkilerden arındırılması hem batıda hem de doğuda yakın dönem tarih araştırmalarının en çok tartışılan konularından biri olmuştur. Rice Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ussama ...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

21. Yüzyılda İmparatorluk ve Dekolonizasyon
21. Yüzyılda İmparatorluk ve Dekolonizasyon

Sömürgeciliği, bir metropol ve bir koloni arasındaki yabancı yönetimin ikili bir ilişkisi olarak temsil eden standart dekolonizasyon anlatısının aksine, sömürgecilik, eşit olmayan bir entegrasyon ve ı...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Bağımsızlık: Orta Doğu’da Sömürgeciliğin bir Aldatmacası
Bağımsızlık: Orta Doğu’da Sömürgeciliğin bir Aldatmacası

Akademik tartışmalarda, 1776 Amerikan Devrimi ile başlayan beyaz üstünlükçü sömürgeci yerleşimlerde “devletin bağımsızlığı” kavramının kökeni göz ardı edilir. Beyaz Avrupalı yerleşimci sömürgelerde, b...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Kalıcılık Gösteren Salgınlar Döneminde Korku Siyaseti
Kalıcılık Gösteren Salgınlar Döneminde Korku Siyaseti

COVID-19, pandemi kısıtlamaları neticesinde tasarlanan yeni bir yasam biçiminin normal, hatta birçokları için yararlı hale geldiği ölçüde yetkililere, özellikle Batı’da küresel olarak yayılan ve kamu...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Yıl 1: Ortak bir Gelecek Işığında Felsefi Anlatı
Yıl 1: Ortak bir Gelecek Işığında Felsefi Anlatı

Felsefe ve tarih, geçmişte kullandığımızdan farklı bir şekilde bir araya gelmektedir. Bu sadece eleştirel teori, sadece eleştiri, sadece teorik anlayışla değil, geleneksel anlamıyla felsefe yapmanın y...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Klasik İslam Felsefesinde Özgür İrade ve Determinizm: Farabi, İbni Sina ve İbni Rüşd
Klasik İslam Felsefesinde Özgür İrade ve Determinizm: Farabi, İbni Sina ve İbni Rüşd

İnsan özgürlüğü fikri ve bu özgürlüğün önündeki olası engeller etrafında dönen özgür irade ve determinizm arasındaki ilişki tartışması, yüzyıllardır filozofların gündeminde olmuştur. Bu tartışma, İsla...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Küresel Değişim, Bilim ve Toplum
Küresel Değişim, Bilim ve Toplum

NASA’nın son teknolojik harikası, James Webb Uzay Teleskopu bize evrenin derin geçmişinden ayrıntılı ve her bakımdan nefes kesici görüntüler gönderiyor. Bunlar evrenin yapısı konusunda daha fazla soru...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Çağdaş Küresel Ekonomik Kriz Bir Dünya Sistemi Yaklasımı
Çağdaş Küresel Ekonomik Kriz Bir Dünya Sistemi Yaklasımı

COVID-19 pandemisinin ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın dünya ekonomisi üzerine büyük bir etkisi olduğuna dair yaygın bir kanı bulunmaktadır ve son dönemde yazılan ulusal ve uluslararası r...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Covid-19 ve Ekofobik Refleks
Covid-19 ve Ekofobik Refleks

Ekofobi, COVID-19’un doğuşu ve büyümesi için uygun bir ortam sağlamıştır. Ekofobi ve hastalık arasındaki ilişkiler karmaşıktır ve detaylı analizlerin ve tanımlamaların yapılmasını gerektirmektedir. CO...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Küçülme: Adil bir geçişe yönelik stratejiler ve zorluklar
Küçülme: Adil bir geçişe yönelik stratejiler ve zorluklar

Farklı platformlarda yoğun bir şekilde yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmalara rağmen, iklim değişikliği ile mücadelede hedeflerimizden hala çok uzaktayız. Yüksek gelirli ekonomilerde, bir yandan...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Neoliberalizmin Harabelerinden Nereye?
Neoliberalizmin Harabelerinden Nereye?

Prof. Wendy Brown batı özgürlüğünün sorunlu miraslarını ele almakta ve bu mirasların neoliberal bir vizyonun parçası olmadığını ancak kasıtsız bir şekilde neoliberal sebeplerden dolayı ortaya çıktığın...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Acısız Medeniyetin Karanlık Yüzü: İnsan Arzuları Üzerine Felsefi Bir Araştırma
Acısız Medeniyetin Karanlık Yüzü: İnsan Arzuları Üzerine Felsefi Bir Araştırma

Çağdaş medeniyet bize “haz ve rahatlık” vermeyi, “acı ve ıstırabı” mümkün olduğunca ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bu durum özellikle gelişmiş ülkelerde belirgindir. Çağdaş medeniyet “acısız bir m...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Belirsizlik Çağında mı Yasıyoruz?
Belirsizlik Çağında mı Yasıyoruz?

Prof. John Keane, su baskınları ve yangınlar, küresel veba, canlı türlerinin yok olması, sona ermeyen savaşlar, azalmakta olan Amerikan gücü, Batı’nın manevi çöküşüne dair tartışmalar, demokrasiye kar...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Küresel Gelişmelerin Afrika’daki Kadın, Barış ve Güvenlik Gündemine Etkisi
Küresel Gelişmelerin Afrika’daki Kadın, Barış ve Güvenlik Gündemine Etkisi

Afrika’daki Kadın, Barış ve Güvenlik gündemi, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1325 sayılı kararından ve çatışmaların çözülmesi, barışı koruma ve barışın inşasına kadınların katılımı için bir çerçeve sağ...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

İnsanlığın Ortak Ufku İçin Yıldızlararası İletişim
İnsanlığın Ortak Ufku İçin Yıldızlararası İletişim

Dr. Douglas Vakoch yabancılarla temas kurma gayretlerini tanımlamakta ve yakın mesafelerdeki yıldızlara belirli bir amaca yönelik sinyal gönderen METI (Dünya dışı Yaşamla İletişim) ile güçlü radyo tel...

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Gazali ve Imgelem Poetikası
Gazali ve Imgelem Poetikası

Prof. Moosa Gazali’nin hayatını ve eserlerini analiz etmekte ve batı dünyasının Thomas Aquinas’ı gibi Gazali’nin de İslam tarihinin en etkin filozof arından birisi olduğu gerçeğine dikkat çekmektedir....

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız.