Proje Hakkında

İnsanlık ve Gezegen İçin Ortak Ufuk Tasavvuru (A Common Horizon for Humanity and The Planet)

Dünya son derece sorunlu bir dönemden geçmektedir ve tüm insanlık derin bir kriz içinde görünmektedir. İnsanlık küresel düzeyde olduğu kadar tek tek ülkeler düzeyinde de ciddi ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve siyasi, krizler yaşamaktadır. Karşı karşıya kalınan meydan okumalar finansal çöküşlerden iklim değişikliğine, uluslararası terörizmden bölgesel çatışmalara, mülteci sorunundan yabancı düşmanlığına kadar çok çeşitli alanlarda ortaya çıkmaktadır.

Yaşanan krizler ve Pandemi ile ağırlaşan sorunlar romantik küreselleşme söylemlerini büyük oranda geçersiz kılmaktadır. Tarih akmaya devam etmektedir. Ancak, insanlığın ortak sorunlarına içe kapanarak, kutuplaşarak, önyargıları artırarak bir cevap bulunamayacağı da çok açıktır. Sorunlarımız ne kadar ağır olursa olsun, asla değiştirilemez bir kader ile karşı karşıya değiliz. Yaşadığımız sorunların esas olarak insanın yaptıklarından kaynaklandığı ve yine insani bir çabayla aşılabileceği inancındayız. Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan bu derin krizi aşmak için çok farklı arayışlar olduğunu biliyoruz.

Bilinçli, sabırlı ve ortak bir çaba ile insanlığın yaşadığı sorunları aşabiliriz. Dünyanın çok farklı kültür ve coğrafyalarındaki haysiyetli insanların daha fazla dayanışma göstermesinin vakti çoktan gelmiştir. Tüm kimliklerimizin ötesinde insan onurunu esas alarak konuşma zamanıdır. Hakikati ve adaleti eksen olarak gören onurlu insanların ittifakı, insanlık için yeni bir dayanışma dönemi başlatabilecektir. Onurlu bir gelecek mümkündür. Dünyanın birikimi ile ve dünyaya hitap ederek yürüyecek bu süreçte, Türkiye’nin coğrafi, tarihi ve kültürel özellikleri ile ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğuna ve insanlığın bu ortak çabasına ev sahipliği yapabileceğine inanıyoruz.

Proje kapsamındaki hedefimiz, dünyanın önde gelen düşünürlerini bir araya getirerek, gücünü insan haysiyetinden alan, insanlığa ortak bir ufuk sunmak için insanlığın ve gezegenin geleceğini bütünsel bir sinerji ile inşa etmeyi amaçlayan uluslararası bir fikir platformu oluşturmaktır. Kapadokya Üniversitesi olarak bu konudaki vizyonumuz; dünyanın önde gelen düşünürlerinin insanlığın ve gezegenimizin ortak geleceği için tasavvurlarını ortaya koyacakları, gözlemledikleri meydan okumalar ile fırsatları paylaşacakları bir akademik çalışmaya zemin sunmaktır.

Seminerler

Dünyanın önde gelen düşünürleri ile düzenlenen seminerlerde, insanlık ve gezegen için ortak bir ufkun inşa edilmesi ve bu ufkun dünyaya anlatılması hedeflenmektedir. Seminerlerde 21.yy’ın insanlık ve gezegen için nasıl bir ortak hedefi olması gerektiği ve bu resimde Türkiye’nin yeri teması ön planda olmuştur. Kapadokya Üniversitesinin organizasyonu ile çevrimiçi düzenlenen ve eş zamanlı olarak da Youtube üzerinden yayınlanan seminerler, canlı yayın sonrasında Türkçe ve İngilizce altyazıları ile Kapadokya Üniversitesi Youtube kanalında açık erişime sunulmuştur. Bu seminerler Kapadokya Üniversitesinin Lisansüstü seviyede açacağı Gezegen-İnsanlık ve Gelecek konulu bir seminer dersinin de bir parçası olacak, dersi alan öğrenciler ön okumalar ile Youtube sunumlarını takip edecekler ve sorular sorabileceklerdir.

Seminerler 40-50 dakikalık sunum/konuşma ve ardından gelecek soru-cevap kısmı ile 90 dakikalık format çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Seminerin ardından konuşmacılar tarafından hazırlanan siyasa belgeleri İngilizce, Türkçe ve Arapça olarak Kapadokya Üniversitenin bunları basacağı seriye katkıda bulunacaklardır. Tüm programların tamamlanmasını müteakip Türkçe, İngilizce ve Arapça bir derleme kitap hazırlanarak Kapadokya Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanıp dünyanın önde gelen üniversite kütüphanelerine ulaştırılmıştır.

Proje Ekibi

SSAM

Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, 21 Kasım 2018 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş amacı Kapadokya Üniversitesinin başta Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olmak üzere diğer tüm bölümlerin toplumsal konularda yapacağı çalışmalara, araştırmalara, uygulamalara katkıda bulunmaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.